Phun Xăm Thẩm Mỹ

Phun Xăm Thẩm Mỹ

Phun môi Feellips

(2.500.000 - 5.000.000)

Phun Mày Ombre

(2.500.000 - 3.500.000)

Phun mày shading

(2.500.000 - 3.500.000)

Sexy Brows

(3.500.000 - 4.500.000)

Men Brow

(4.000.000 - 5.000.000)

Phun mí eyeline

(1.200.000 - 1.500.000)

Phun mí mở tròng

(1.200.000 - 1.500.000)